Rijksinspectie Digitale Infrastructuur trapt internetstrategie af met BGP/RPKI en IPv6

Adoptie, standaardisatie en certificering open internetstandaarden

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) werd in 2023 lid van het Platform Internetstandaarden, meest bekend van de Internet.nl-testportaal. Daarmee zoekt de toezichthouder aansluiting bij de andere Nederlandse stakeholders die de toepassing van open (geharmoniseerde) internetstandaarden bevorderen.

“Als technisch toezichthouder willen we ook meer betrokken zijn bij de standaardisatie en certificering ten behoeve van interoperabiliteit. Voor radio en apparaten doen we dat al heel lang. Het is cruciaal dat we samen met andere stakeholders eenzelfde positie opbouwen voor digitale standaarden in de Nederlandse markt.”

Bron SIDN – Lees verder

Goed om te weten:
i24 voldoet als één van de weinige aanbieders al 100% aan alle moderne standaarden!