Klachten

i24® Group B.V. neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op i24® Group B.V. diensten en/of gedragingen of handelingen van Klanten. De Klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht melden bij het Support Center. De klacht wordt, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, door i24® Group B.V. in behandeling genomen waarvan de klant een bevestiging ontvangt. i24® Group B.V. spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door i24® Group B.V. Klanten zo goed mogelijk te behandelen. De Klant kan klachten over spam of illegale handelingen door Klanten van i24® Group B.V. binnen 5 werkdagen melden bij het Support Center, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de Klant onverlet.