PHP7 Nieuwe standaard op onze webservers

I.h.k.v. ons N-1 beleid waarmee we onze platformen veilig en stabiel houden gaan wij vanaf februari 2018 PHP7 als nieuwe standaard op onze webservers uitrollen. Neemt u shared hosting af …