PHP7 Nieuwe standaard op onze webservers

I.h.k.v. ons N-1 beleid waarmee we onze platformen veilig en stabiel houden gaan wij vanaf februari 2018 PHP7 als nieuwe standaard op onze webservers uitrollen. Neemt u shared hosting af dan dient u er zelf voor te zorgen dat uw website, cms, apps, plugins en scripts voortdurend worden voorzien van de laatste versies. Installeer daarom altijd direct updates wanneer deze beschikbaar worden gesteld door de uitgevers. Doet u dit niet dan kan het gebeuren dat uw website niet meer (goed) functioneert. Bij elke PHP versie wordt de beveiliging verbeterd en kunnen bepaalde scripts en code niet meer toegestaan zijn. Controleer op de website van PHP http://php.net/ welke wijzigingen er zijn, wat gevolgen dit heeft voor uw website en wat de oplossing is.