Heeft een cookiebanner invloed op de indexering bij Google?

Ja, een cookiebanner kan invloed hebben op de indexering van je website bij Google. Het is belangrijk om te weten dat Google geen cookies accepteert die niet strikt noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Als je website third-party cookies gebruikt, zoals marketingcookies, is het verplicht om een cookiebanner te plaatsen om bezoekers te informeren en toestemming te vragen. Het niet plaatsen van een cookiebanner kan als een inbreuk op de privacy van de gebruikers worden gezien, wat kan leiden tot negatieve gevolgen voor de ranking van de site in de zoekresultaten.

Het is belangrijk om te weten dat een cookiebanner geen invloed heeft op de indexering van je website, maar wel op de ranking van je website in de zoekresultaten. Het is dus belangrijk om een cookiebanner te plaatsen en ervoor te zorgen dat deze voldoet aan de regels van de AVG-wetgeving. Een transparante cookiebanner die gebruikers in staat stelt om cookies eenvoudig te weigeren, is een goede manier om te voldoen aan de regels.